มัลติมิเตอร์/เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ บจก.

มัลติมิเตอร์/เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า, จำหน่ายเครื่องมือไฟฟ้า, เครื่องมือไฟฟ้ามาตรฐาน, จำหน่ายเครื่องมือวัด, เครื่องวัดไฟฟ้า, เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ บจก.


        มัลติมิเตอร์/เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า มัลติมิเตอร์ (multi meter) เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งของช่างไฟฟ้า – วิทยุโทรทัศน์ และช่างอิเล็กทรอนิกส์ ใช้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้าหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้า วัดกระแสไฟฟ้าและวัดค่าความต้านทานเป็นต้น แต่เดิมเครื่องมือวัดพวกนี้จะแยกชุดออกจากกัน เช่น สำหรับไฟ AC หรือไฟสลับก็เรียกว่า เอ ซี โวลท์มิเตอร์ (AC volt meter) หรือใช้วัดค่าความต้านทานก็เรียกว่า โอห์มมิเตอร์ (ohm meter) เป็นต้น ซึ่งเป็นการยุ่งยากสำหรับช่างที่จะต้องพกเครื่องมือประเภทนี้ไปหลายๆ อย่าง เพื่อเป็นการประหยัดและให้เกิดความคล่องตัวในการใช้งาน จึงได้มีการพัฒนานำเอาเครื่องมือแต่ละชิ้นมารวมอยู่ในตัวเดียว เพื่อความสะดวกสบายเราจึงเรียกเครื่องมือชิ้นนั้นว่า มัลติมิเตอร์ (multi meter) หมายถึงเอา มิเตอร์หลายๆ ชนิดมารวมอยู่ในตัวเดียวกันโดยทั่วๆไปแล้วช่างทั่วๆไปเรียกกันว่า มิเตอร คือ มัลติมิเตอร นั่นเอง ดูเพิ่มเติม...คลิก


มัลติมิเตอร์ ประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้


1. ohm meter เครื่องวัดค่าความต้านทาน


2. volt meter เครื่องวัดค่าแรงเคลื่อนหรือแรงดันไฟฟ้า


3. miliamp meter เครื่องวัดค่ากระแสไฟตรง ทั้งหมดนี้รวมเรียกว่า multi meter หรือ ( V.O.M. meter )


หลักการทั่วๆไปของมิเตอร์ เครื่องมือวัดชนิดนี้มีการพัฒนามาจากเครื่องมือวัดสมัยโบราณที่เรียกว่า กัลวาโนมิเตอร์ (galvanometer) ซึ่งประกอบด้วยขดลวด แม่เหล็ก และเข็มสำหรับชี้ค่า เมื่อเราป้อนกระแสไฟเข้าไปที่ขดลวดก็จะเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งสนามแม่เหล็กไฟฟ้านี้จะผลักดันกับอำนาจของสนามแม่เหล็กแม่เหล็กถาวรทำให้เข็มซึ่งยึดติดอยู่เกิดการเคลื่อนที่ หลังจากนั้นมนุษย์ก็พัฒนามาเรื่อยๆ จนกระทั่งเป็นผลสำเร็จที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มีหลายแบบหลายรุ่น มัลติมิเตอร์/เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
สินค้า: CA1725
ประเภท: มัลติมิเตอร์/เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
ประเภทสินค้า: เครื่องตรวจสอบทิศทางการหมุนของมอเตอร์ / มิเตอร์วัดความเร็วรอบ
ยี่ห้อ: Chauvin Arnoux
   
สเปคสินค้า:

- มิเตอร์วัดความเร็วรอบแบบดิจิตอลจำหน่ายเครื่องมือวัด

- วัดความเร็วรอบได้ถึง 100,000 prm 

- หน่วยการวัด 7 หน่วยได้แก่ : tr/min, m/min. Hz, ms, Duty%, RPM, ft/min 

- การวัดค่าทำได้ 3 แบบ : No-contact, Contact, external input 

- ไฟเลี้ยง 9V


  


        ความแตกต่างในการทำงานของมัลติมิเตอร์แบบเข็มและแบบดิจิตอลนั้น คือ เมื่อมีปริมาณไฟฟ้าที่ต้องการวัดไหลเข้าสู่วงจร ถ้าเป็นมัลติมิเตอร์แบบเข็มจะเปลี่ยนปริมาณไฟฟ้าที่วัดเป็นปริมาณทางกลทำให้เข็มที่ยึดติดไว้เคลื่อนที่ไปยังค่าที่วัดได้ ส่วนมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลจะเปลี่ยนปริมาณทางไฟฟ้าที่ได้รับส่งผ่านไปยังวงจรสัญญาณดิจิตอลและส่งต่อไปยังหน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลขให้เราอ่านค่า ซึ่งคุณสมบัติของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลกับแบบเข็มมีความแตกต่างกัน


งานด้านอุตสาหกรรมจะนิยมใช้มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลมากกว่ามัลติมิเตอร์แบบเข็มเพราะมีความแม่นยำและมีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายมากกว่า การเลือกใช้มัลติมิเตอร์หรือแม้แต่เครื่องมือวัดชนิดต่างๆ เราควรดูจากจุดประสงค์การใช้งานเป็นหลัก


บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด


        เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายฮีตเตอร์และหัว วัดอุณหภูมิ, เครื่องมือวัด, เครื่องมือควบคุม,เครื่องบันทึกอุณหภูมิ, Heater, Thermocouple, Power Meter, Sensor, Relay


- รีเลย์โซลิดสเตตรีเลย์


- เทอร์โมมิเตอร์


- โหลดเซลเครื่องชั่งน้ำหนัก


- เซนเซอร์และอุปกรณ์ตรวจจับระบบรักษาความปลอดภัย


- อุปกรณ์วัด, อุปกรณ์ควบคุมระดับ, เครื่องมือวัด


- เครื่องแปลงสัญญาณไฟฟ้า


- เครื่องนับ / นาฬิการตั้งเวลา


- โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล(PLC)


- ดิจิตอลมัลติมิเตอร์


- สวิตช์ระดับและคอนโทรลเลอร์


- ไทเมอร์และคอนโทรลเลอร์


- เครื่องควบคุมอุณหภูมิ เครื่องบันทึกค่าเทอร์มอคัปเปิล


- ฮีตเตอร์


- แผ่นระบายความร้อน


- รีเลย์, มัลติมิเตอร์, มิเตอร์ติดแผง, โซลิดสเตตรีเลย์


- เซนเซอร์


- อินเวอร์เตอร์


- เทอร์โมมิเตอร์


- เกจวัดความดัน


เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ บจก. จำหน่ายเครื่องมือวัด จำหน่ายเครื่องมือไฟฟ้า จำหน่ายเครื่องวัดไฟฟ้า  ผลิตเครื่องมือวัด งานสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า


 


สนใจติตด่อ


เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ บจก.


549/9 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250


tic.thailandpocketpages.com


tic.brandexdirectory.com


เบอร์โทรศัพท์ 0-2743-8888


เบอร์โทรสาร 0-2743-8880


E-mail marketing@tic.co.th

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “มัลติมิเตอร์/เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ บจก.”

Leave a Reply

Gravatar